Płyty LIGHT E1

light products

OPIS

Standardowa płyta z szlifowaną powierzchnią nadająca się do ogólnego użytkowania. Może byd pokryta melaminą, okleiną lub laminatem. Płyta nadaje się do frezowania i charakteryzuje się bardzo niską zawartością formaldehydu.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Płyty muszą byd stosowane w klasie usług E1 (ograniczenia temperatury i wilgotności otoczenia) i mogą byd używane tylko w klasie zagrożeo biologicznych EN335-3. Płyty muszą byd zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Muszą byd składowane płasko w paletach. Płyty będą zmieniały swoją objętośd pod wpływem zmiennych warunków wilgotności. Należy stosowad odpowiednie cięcie, frezowanie i narzędzia wiertnicze.

WYMIARY

Grubości: 8 do 22 mm. Szerokośd i długośd: 2030-2100 do 5700 długości, 2440-2620 do 6300 długości. Spano posiada wysokiej wydajności piły, które obsługują wszystkie wymiary cięcia. W zasadzie wszystkie grubości i długości/szerokości dostępne są w ramach możliwości prasy.

light e1 tabelka 1

light e1 tabelka 2

DODATKOWE INFORMACJE

KARTA PRODUKTU