spano sb4

SpanO-SB4® Floor dla układania podłóg konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w warunkach suchych. Panele mogą być również używane w zastosowaniach pionowych.